Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:205 (1998-99)
Innlevert: 09.03.1999
Sendt: 10.03.1999
Besvart: 18.03.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): På Fagertun bo- og behandlingssenter bor 23 år gamle Paramjit Kaur, som er mor til 2 jenter som er bortført av sin far, J. Singh, til India. India har ikke undertegnet Haag-konvensjonen, og tilbakeføring til Norge må skje etter Indias rett. Hva har utenriksministeren gjort i denne saken, og hvor står saken i dag?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Utenriksdepartementet har ikke mottatt noen henvendelse om bistand i denne saken. Departementet har imidlertid vært i kontakt med Kripos og barnevernet i Tønsberg. Ingen av dem har registrert denne saken som barnebortføringssak.

Dersom departementet skulle motta en anmodning om bistand, vil den selvfølgelig bli fulgt opp på vanlig måte.