Skriftlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:229 (1998-99)
Innlevert: 25.03.1999
Sendt: 25.03.1999
Besvart: 30.03.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Ad oppholdstillatelse for Leh, Roger Lewi Konla, f 3.12.57 Ghana. Fornyet oppholdstillatelse er avslått. Det gjelder opphold ut vårsemesteret, for å gjennomføre eksamen ved Universitetet i Bergen. Leh skal da tilbake til Ghana.
Vil justisministeren bidra til at han får opphold de få ekstra månedene dette gjelder?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Roger Lewi Konla Leh fikk avslag på sin søknad om fornyet oppholdstillatelse ved Utlendingsdirektoratets vedtak av 10.02.1999. Klage skal fremsettes for det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket, og direktoratets vedtak er påklaget av Leh i brev mottatt av direktoratet den 15.03.1999.

Utlendingsdirektoratet skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, og kan oppheve eller endre vedtaket dersom de finner klagen begrunnet. Dersom Utlendingsdirektoratet ikke finner grunn til å oppheve eller endre vedtaket skal saken sendes Justisdepartementet til klagebehandling.

Justisdepartementet har således ikke hatt befatning med Lehs sak. Etter lovens ordning vil det heller ikke være naturlig for departementet å gripe inn i saken på dette tidspunkt.