Skriftlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:130 (1996-97)
Innlevert: 21.05.1997
Sendt: 21.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av statsminister Thorbjørn Jagland

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "LO-kongressen vedtok at strøm fra gasskraftverk bør brukes til å dekke innenlandsk etterspørsel. Det åpnes også for utbygging av ytterligere gasskraftverk.
Vil statsministeren gjøre det uttrykkelig klart at Norge ikke vil satse på en storstilt utbygging av gasskraftverk, og at strømmen ikke skal brukes på det norske kraftmarkedet?"

Begrunnelse

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Under henvisning til skriftlig spørsmål nr. 130 fra representanten Halvorsen, vil jeg få vise til mitt svar på likelydende spørsmål under spørretimen i Stortinget onsdag 21. mai 1997.