Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:238 (1998-99)
Innlevert: 29.03.1999
Sendt: 07.04.1999
Besvart: 13.04.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Etiske retningslinjer for norsk virksomhet, ikke minst statlig engasjement, utenlands er et viktig tema. Telenor eier 45% i selskapet ESAT Digifone i Irland. Selskapet er berykta for sine metoder for å hindre fagorganisering. I Irland er selskapets personalpolitikk et hett tema.
Finner samferdselsministeren det akseptabelt at Telenor medvirker til å undergrave grunnleggende rettigheter, og hvis ikke, hva vil han som selskapets generalforsamling foreta seg for at Telenor endrer sin praksis?

Begrunnelse

Det er godt dokumentert at de ansatte ikke våger å organisere seg, og fagforbundet CWU (Communication Workers Union) har måttet ha hemmelige møter med ansatte. Selskapet svarer heller ikke på henvendelser fra fagforbundet. Så langt kjenner jeg ikke til at Telenor har brukt sitt eierskap, som er betydelig, til å endre selskapets holdning.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Telenor AS driver selv, eller har eierandeler i, virksomheter i en lang rekke land. I den grad Telenor AS gjennom eierskapet har avgjørende innflytelse i de respektive virksomheter forutsetter jeg at disse drives i samsvar med de lover og regler som gjelder i det enkelte land, herunder de regelverk som er etablert for samarbeid mellom partene i arbeidslivet.

Telenor AS har opplyst at de er positive til at de ansatte organiserer seg, og basert på det kjennskap Telenor AS har til saken så har ledelsen i ESAT Digifone og de ansatte en god og åpen dialog.

Telenor AS er orientert om ovenstående synspunkter gjennom kopi av dette brev.