Skriftlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:160 (1996-97)
Innlevert: 08.09.1997
Sendt: 09.09.1997
Besvart: 17.09.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): «Hvordan stiller statsråden seg til at de som har gode nok karakterer til å komme inn på medisinstudiet i Norge ikke blir regnet med i opptaket til medisinstudiet i utlandet?»

Begrunnelse

Studenten Satish Arora har fått avslått sin søknad om å få studere medisin i England på kvoten av de studieplasser Norge har kjøpt. Avslaget er begrunnet i at han hadde høyere poengsum enn de andre som ble tilbudt plass. Hans poengsum gir ham plass på medisinstudiet i Norge og han har kommet inn på medisinstudiet i Bergen.
Mange av de studenter som drar utenlands for å studere medisin, gjør det fordi de ikke får plass på norske universiteter. Det er etter min mening en stivbent tolkning av reglene hvis det kun er de som står på venteliste som skal tilbys studieplass i utlandet. Det burde være en enkel sak å gi en på ventelisten studieplassen til Arora i Bergen, slik at Arora kunne tilbys en medisinplass i utlandet.

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: Jeg viser til spørsmål av 8. september 1997 om tildeling av studieplass i England for en student som har fått plass på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen.

Den situasjonen man har i år, hvor studieplassene til de utenlandske universitetene må fordeles etter at opptaket til medisin i Norge er avsluttet, er ekstraordinær. Dersom det blir aktuelt med kjøp av studieplasser i utlandet i kommende år, vil søkerne gis anledning til å søke om opptak til plassene ved de utenlandske lærestedene. Søkerne vil bli rangert på vanlig måte, og få tilbud om plass på det lærestedet som de har prioritert høyest enten dette er i Norge eller i utlandet.

Av hensyn til oppstart av studieåret ved universitetene i Norge, var det i år ikke mulig å få til en slik ordning. Tilbud om studieplass i utlandet vil derfor bli gitt til søkere som ikke allerede har fått studieplass i Norge.

Siden situasjonen som nevnt er spesiell i år, vil de medisinske fakultetene gjøre unntak for det forbud mot bytte som ellers praktiseres når det gjelder bytte mellom Norge og utlandet.

Jeg har fått opplyst fra Universitetet i Bergen at Satish Arora nå er blitt enig om å bytte med en student som har tilbud om studieplass i England. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, som administrerer opptaket til de utenlandske studiestedene, vil sørge for at Arora gis anledning til å framstille seg til intervju ved det engelske universitetet. Et slikt intervju er en del av den ordinære opptaksprosedyren ved engelske læresteder. Dersom det engelske universitetet deretter aksepterer Arora som student, kan byttet effektueres, og Arora kan begynne sitt studium i England.