Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:256 (1998-99)
Innlevert: 19.04.1999
Sendt: 19.04.1999
Besvart: 23.04.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Hva er den bakenforliggende årsaken til at Fylkesrådmannen i Nordland, til tross for svært god søknad, foreslår å legge ned en skipperklasse på Nordland Fiskerifagskole på Gravdal når hele næringa skriker etter skippere med nye sertifikater?

Begrunnelse

Nordland Fiskerifagskole er en av landets eldste og største skoler innen fiskerifag. Skolen ligger på Vestvågøya, midt i det aktive fiskermiljøet i Lofoten.

Det er langt mellom fiskerifagskolene, og mange har hatt problemer med å rekruttere elever til de ulike kursene som gir kompetanse både som fisker, fiskeskipper, i oppdrettsnæringa eller innen fiskeindustrien. Det er avgjørende for framtida å beholde kompetansemiljøer som ved Nordland Fiskerifagskole. Skipperutdanninga er under omlegging, og søkninga til skolen på Gravdal, hittil i vår, har vært svært god.

En kan da spørre seg om Fylkesrådmannen i Nordland sammen med KUF har innledet en ny politikk som innebærer en sentralisering av fiskeri/skipperutdanninga.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Videregående opplæring og teknisk fagskole tilhører fylkeskommunenes ansvarsområde. Det er opp til den enkelte fylkeskommunen å gjøre de vurderingene som trengs for den daglige driften og å disponere midlene den er satt til å forvalte slik at de kommer best til nytte. Jeg er bekymret for rekrutteringa til fiskeryrket på generelt plan. I denne saken har jeg innhentet opplysninger fra Nordland fylkeskommune. Ifølge disse opplysningene blir det i år gjennomført en samordning av inntaket til teknisk fagskole i Opplæringsregion Nord.

Fylkesutvalget i Nordland hadde til behandling i møte den 13. april i år en sak om regulering av tilbudet innenfor teknisk fagskole, linje for maritime fag. Fylkesutvalget utsatte å fatte realitetsvedtak i saken.

I ettertid har det blitt registrert flere søkere enn det man hadde oversikt over forut for møtet i fylkesutvalget. Fylkesordføreren har derfor vedtatt at det skal settes ekstraordinært fylkesutvalgsmøte i uke 17. Administrasjonen vil, etter det departementet erfarer, i dette møtet foreslå at saken om teknisk fagskole trekkes.