Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:268 (1998-99)
Innlevert: 30.04.1999
Sendt: 30.04.1999
Besvart: 06.05.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): En pakistansk statsborger sitter i kirkeasyl i Bergen fordi han er redd for å sendes tilbake. Norske myndigheter har avslått asylsøknaden hans to ganger. Han har tydelige fysiske merker etter tortur i hjemlandet, og hans psykiske tilstand er selvsagt preget av dette. Hvordan er muligheten for at kirkeasylanten kan få varig opphold i Norge, Jf. løftene om en mer human asyl- og flyktningpolitikk?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg har merket meg at stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland påny har rettet et spørsmål til Stortingets representantskap vedrørende denne saken. Tidligere har Justisdepartementet besvart spørsmål 147 i brev av 19. februar 1999 til Stortingets presidentskap.

Det er riktig at regjeringen har varslet en ny kurs, noe som har skjedd. Jeg viser bl.a. til oppmykning av asylkriteriene og en gjennomgang av reglene for opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforening.

Justisdepartementet har i herværende sak den 04.04.99 mottatt en begjæring om omgjøring av tidligere avslag. Det foreligger også en rapport fra Psykososialt team for flyktninger på Vestlandet.

Denne omgjøringsbegjæringen vil bli behandlet i løpet av kort tid. I henhold til fast praksis kan man ikke kommentere saker som er til behandling.