Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Dokument nr. 15:276 (1998-99)
Innlevert: 07.05.1999
Sendt: 10.05.1999
Besvart: 19.05.1999 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Advokat Jon Rud er erklært uønsket i Tyrkia. Beslutningen er ikke begrunnet, men det refereres til Ruds samtaler med Øcalans forsvarere. Jon Rud er engasjert som advokat ved domstolen i Strasbourg på vegne av ofre for den tyrkiske stats overgrep, bl.a. for Akin Birdal. Beslutningen er i strid med prinsippet om det frie valg av forsvarer. Er statsråden enig i at det er alvorlig at Jon Rud blir hindret i arbeidet som forvarer, og hva vil statsråden gjøre for å få opphevd Tyrkias beslutning?

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Den tyrkiske ambassaden i Oslo informerte 3. mai d.å. lederen for Det norske råd for kurdernes rettigheter, advokat Jon Rud, om at han vil nektes innreise til Tyrkia. Jon Rud er imidlertid ikke erklært uønsket i landet.

UD instruerte umiddelbart den norske ambassade i Ankara om å innhente opplysninger om Tyrkias begrunnelse for vedtaket. Tyrkiske myndigheter opplyste at den umiddelbare foranledningen til beslutningen var Ruds uttalelser og engasjement i Öcalan-saken.

Fra norsk side har vi tatt opp saken med tyrkiske myndigheter. På grunnlag av instruks fra UD fremsatte vår ambassadør i Ankara 5. mai en beklagelse overfor tyrkiske myndigheter om beslutningen. Fra tyrkisk side understreket man da at vedtaket ikke var knyttet til Ruds arbeid som advokat for Akin Birdal eller for Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg. Jon Rud ble i møte med statssekretær Jarle Skjørestad 6. mai informert om disse forhold.

Det er bekymringsfullt dersom Rud som følge av den tyrkiske beslutningen blir forhindret i arbeidet som Birdals advokat i klagesaken for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, noe som bl.a. var bakgrunnen for at vi fra norsk side tok opp saken. Etter folkeretten kan imidlertid en stat fritt avgjøre om en utlending skal få innreisetillatelse til statens territorium.

Departmentet er kjent med at advokat Rud vurderer å følge opp saken overfor Menneskerettighetsdomstolen.