Skriftlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:283 (1998-99)
Innlevert: 11.05.1999
Sendt: 12.05.1999
Besvart: 20.05.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Ad: Vietnamesisk borger Ngo, Van Viet.
Kan Justisministeren bidra til at familien kan bli i Norge til den yngste datteren har gjennomført videregående skole ?

4 vedlegg til spørsmål:

Vedlegg 1.

Brev til stortingsrepresentant Grete Knudsen fra LO i Bergen og Omland angående vedtak om utvisning av vietnamesisk borger Van Viet Ngo.
Brevet er undertegnet av Ingunn Gjerstad.
Datert 24. mars 1999.

Vedlegg 2.

Brev fra Justisdepartementet til Utlendingsdirektoratet vedrørende vedtak om utvisning - Borger av Vietnam - Ngo, Van Viet, F. 18.06.53 - Begjæring om omgjøring.
Referanse: FK: 89018099-004 FJA 2 HTE/RHW.
Datert 5. februar 1999.

Vedlegg 3.

Brev fra advokat Odd A. Drevland til Justisdepartementet, Utlendingsavdelingen, vedrørende vedtak om utvisning - Borger av Vietnam Ngo Van Viet F. 18.06.53, FK.NR. 89018099 - Begjæring om omgjøring.
Datert 24. april 1998.

Vedlegg 4.

Brev fra Utlendingsdirektoratet, juridisk avdeling, til Bergen Politidistrikt v/utlendingsavsnittet, vedrørende utvisning - Borger av Vietnam - Ngo, Viet Van F. 18.06.53.
Referanse: 89018099-004/IH.
Datert 6. oktober 1997.

Begrunnelse

Som statsråden er kjent med vil familiens bosted (på grunn av tradisjon) i høy grad være avhengig av hvor far bor.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Van Viet Ngo ble endelig utvist fra Norge, i medhold av utlendingsloven § 29 første ledd bokstav b, ved Justisdepartementets vedtak av 30.06.98. Utvisning ble opprettholdt etter at departementet behandlet begjæring om omgjøring 05.02.99. Ny begjæring om omgjøring er til behandling.

Når man vurderer hvorvidt vilkårene for utvisning er til stede må man ta stilling til om utvisning vil innebære et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller hans nærmeste familiemedlemmer. Hensynet til Van Viet Ngos familie er således vurdert av departementet uten at man har funnet at utvisningen innebærer et uforholdsmessig tiltak overfor ham eller hans familie.

Vedtaket innebærer at Van Viet Ngo plikter å forlate Norge. Jeg ønsker imidlertid å understreke at familien ikke er omfattet av utvisningsvedtaket og at de kan fremme søknad om oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag. Det er således opp til familien selv å vurdere om de ønsker å reise til Vietnam sammen med Van Viet Ngo eller fremme søknad om oppholdstillatelse i Norge på selvstendig grunnlag.