Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:298 (1998-99)
Innlevert: 25.05.1999
Sendt: 26.05.1999
Besvart: 03.06.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Jeg vet at erfaringene fra prøveprosjektet med politiets helikoptertjeneste i Østlandsdistriktet vil foreligge i en rapport.
Vil denne rapporten bli offentlig tilgjengelig?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Rapporten er offentlig tilgjengelig og vedlagt følger ett eksemplar av denne.

Vedlegg til svar:

Evalueringsrapport for Politiets helikopterprosjekt fra evalueringsgruppen 28. april 1999