Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:300 (1998-99)
Innlevert: 26.05.1999
Sendt: 26.05.1999
Besvart: 03.06.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Jeg regner med at en regjering med KrF-statsråder og -statsminister er opptatt av at enkeltpersoner som har gjort et feiltrinn, sonet og begynt på et nytt og bedre liv, skal få lov til å ta imot en jobb man har fått.
Kan statsråden gripe inn og få til et positivt svar i denne saken, slik at det i alle fall kan utstedes et prøvetidsbasert adgangskort?

16 vedlegg til spørsmål:

Vedlegg 1.

Brev fra Anne Karin Severinsen & Stein Nielsen, Bryggeveien 2A, 3120 Tønsberg til Anne Helen Rui, Justis- og Politidepartementet, Akersgt. 42, 0158 Oslo.
Vedrørende: Oversendelse av bakgrunnsmateriale - Luftfartsverkets håndtering av Anne Karins sønn Ken.
Datert: 28. april 1999.

Vedlegg 2.

Brev fra Stein Nielsen, Bryggeveien 2a, 3120 Tønsberg til SD v/Anne M. Viken, PB 8110, Dep. 0032 Oslo.
Vedrørende: Klage - adgangskort til Torp Lufthavn for Ken Johansen.
Referanse: 9900233.
Datert: 28. april 1999.

Vedlegg 3.

Brev fra Samferdselsdepartementet v/saksbehandler Anne M. Viken til Luftfartsverket.
Vedrørende: Klage over Luftfartsverkets vedtak av 11.01.99 - adgangskort til Sandefjord Lufthavn, Torp.
Referanse: 99/248 - 742.5.
Datert: 6. april 1999.

Vedlegg 4.

Brev fra Anne Karin R. Severinsen til Samferdselsdepartementet v/saksbehandler Anne M. Viken.
Vedrørende: Klage adgangskort til Sandefjord Lufthavn Torp.
Datert: 16. mars 1999.

Vedlegg 5.

Brev fra Luftfartsverket, Hovedadministrasjon, saksbehandler Reidun Opsahl Sundby til Samferdselsdepartementet.
Vedrørende: Klage - adgangskort til Sandefjord Lufthavn Torp Ken Johansen (14.12.71).
Referanse: 9900233.
Datert: 22. februar 1999.

Vedlegg 6.

Brev fra Ken Johansen, Haukemyrveien 19, 3135 Torød til førstekonsulent Jon Birger Berntsen, Luftfartsverkets Sikkerhets- og Beredskapsavdeling, Postboks 8124, Dep, 0032 Oslo.
Vedrørende: Følgeskriv - anke på Luftfartsverkets avslag på min søknad om adgangskort til Sandefjord Lufthavn, Torp.
Referanse: 1/99/DDB/RSu.
Datert: 26. januar 1999.

Vedlegg 7.

Brev fra Ken Johansen til Samferdselsdepartementet.
Vedrørende: Anke - Luftfartsverkets avslag på min søknad om adgangskort nødvendig for utøvelse av yrke som stuer i Widerøes Flyveselskap A/S, Sandefjord Lufthavn, Torp.
Datert: 26. januar 1999.

Vedlegg 8.

Brev fra Samferdselsdepartementet v/saksbehandler Vigdis Krogset til Luftfartsverket.
Vedrørende: Klage - adgangskort til Sandefjord Lufthavn, Torp - Ken Johansen.
Referanse: 99/248.
Datert: 10. februar 1999.

Vedlegg 9.

Brev fra Luftfartsverket v/saksbehandler Reidun Opsahl Sundby til Samferdselsdepartementet.
Vedrørende: Oversendelse av klage - adgangskort til Sandefjord Lufthavn, Torp - Ken Johansen (14.12.71).
Referanse: 9900233.
Datert: 1. februar 1999.

Vedlegg 10.

Brev fra Luftfartsverket v/saksbehandler Reidun Opsahl Sundby til Sandefjord Lufthavn AS.
Vedrørende: Søknad om adgangskort - Ken Johansen (14.12.71).
Referanse: 1/99/DDB/RSu.
Datert: 11. januar 1999.

Vedlegg 11.

Brev fra Stein Nielsen, Bryggeveien 2a, 3120 Tønsberg til Luftfartsverkets Beredskap & Sikkerhetsavdeling.
Vedrørende: Søknad om adgangskort til Sandefjord Lufthavn, Torp , i embeds medfør.
Datert: 6. januar 1999.

Vedlegg 12.

Politiattest utstedt fra Politimesteren i Tønsberg på Ken Johansen (Personnr. 41747).
Datert: 31. desember 1998.

Vedlegg 13.

Brev fra Politimesteren i Tønsberg v/politiadjutant Marius O. Dietrichson.
Vedrørende: Søknad om førerkort - innvilget.
Referanse: (bes oppgitt ved svar). Førerkortsak
Datert: 5. januar 1999.

Vedlegg 14.

Brev fra Knut Henriksen, Tønsberg politidistrikt til Politimesteren i Tønsberg.
Vedrørende: Ken Johansen f. 14.12.71 - søknad om førerkort.
Datert: 4. januar 1999.

Vedlegg 15.

Brev fra Ken Johansen til Politimesteren i Tønsberg.
Vedrørende: Søknad om å få tilbake sitt sertifikat.
Datert: 23. desember 1998.

Vedlegg 16.

Brev fra Ken Johansens foresatte (Anne Karin Severinsen, Stein Nielsen, Elsa og Jan Johansen) til Politimesteren i Tønsberg.
Vedrørende: Vedlegg til søknad fra Ken Johansen om bilsertifikat.
Datert: 23. desember 1998.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Generelt og uavhengig av denne saken vil jeg påpeke at Luftfartsverket benytter årlig betydelige ressurser og det investeres store beløp for å ivareta sikkerheten på lufthavnene. Et viktig element i sikkerhetskjeden er å forhindre at personer som kan sette luftfartens sikkerhet i fare, får adgang til fly- og lufthavnenes avsperrede områder. I henhold til forskrift av 20. desember 1974 om strafferegistrering har Luftfartsverket hjemmel til å innhente politiattester i forbindelse med klarering av personer som gis adgang til sikkerhetssonene på lufthavnene. 1. juli 1998 ble det innført krav om fremleggelse av uttømmende politiattest, med dokumentert tilfredsstillende vandel, ved søknad om adgangskort til lufthavnene. Det er derfor viktig å kunne stille krav til vandel for en person som skal ha adgang til lufthavnenes avsperrede områder. Bruk av midlertidig adgangskort er begrenset til et absolutt minimum og har så langt aldri vært benyttet der man er kjent med at det kan stilles tvil om en persons vandel.

Den nevnte sak er under behandling, og jeg kan derfor vanskelig kommentere den konkret nå.