Skriftlig spørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:324 (1998-99)
Innlevert: 07.06.1999
Sendt: 07.06.1999
Besvart: 10.06.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Prøveprosjektet med politihelikopter ble avsluttet 1. mai 1999. I løpet av prøveperioden hadde politihelikopteret 400 oppdrag. Prosjektet skal nå evalueres.
Vil Justisministeren sørge for at evalueringen skjer så raskt at det vil være mulig å bevilge midler til en eventuell fast ordning med politihelikopter allerede i statsbudsjettet for 2000, slik at risikoen for at tidligere ansatte ikke vil søke på nytt blir minimalisert?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politimesteren i Oslo oversendte evalueringsrapporten den 20. mai 1999, og rapporten er nå til behandling i departementet. Det er imidlertid for tidlig å trekke endelige konklusjoner. Det legges opp til at Stortinget orienteres om Justisdepartementets vurdering av prøveprosjektet i forbindelse med fremleggelsen av St prp nr 1 (1999-2000).