Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:335 (1998-99)
Innlevert: 09.06.1999
Sendt: 10.06.1999
Besvart: 14.06.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Miljøbil Grenland AS er basert på et etableringsprosjekt i Grenland i Telemark med sikte på å etablere et operativt opplegg for å tilby miljøvennlige kjøretøyer for personer og bedrifter.Selskapet har vært i drift siden juni 98. Selskapet har søkt om tilskudd til prosjektet,men har ikke fått svar på sin søknad. Jeg viser til Søknad datert 19. nov. 1998 fra Miljøbil Grenland A/S og ber Samferdselsministeren svare på hva som skjer med denne saken?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Miljøbil Grenland A/S har sendt inn søknad om tilskudd over forsøksordningen for alternative drivstoff mv. på kapittel 1301, post 70 på Samferdselsdeparte- mentets budsjett for 1999. De 28 søknadene om årets midler har vært til en faglig vurdering i Vegdirektoratet, og er nå under behandling i Samferdsels-departementet. Samferdselsdepartementet legger opp til en snarlig avgjørelse.