Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:363 (1998-99)
Innlevert: 22.06.1999
Sendt: 22.06.1999
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 30.06.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): NATOs bombing av Jugoslavia har ført til store ødeleggelser også av kulturminner. Bygninger som er vært av symbolsk betydning og er en del av vår tids og tidligere generasjoners historie, er ødelagt. Dette gjelder for eksempel TV-huset i Beograd.
Vil statsråden sammen med kulturministre i andre NATO-land sørge for at det blir gjort undersøkelser over ødelagte kulturminner og kulturbygninger, og at dette blir tema i gjenreisningsarbeidet, ikke bare i Kosovo, men også i Serbia?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Som jeg tidligere har påpekt ved flere anledninger, viste NATO tilbakeholden-het i luftoperasjonene over Den føderale republikken Jugoslavia. Det er Regjeringens syn at NATOs målutvelgelse lå innenfor de grensene som folkeretten setter, herunder reglene som fremgår av Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturgjenstander i væpnede konflikter. Kulturgjenstander ble aldri utpekt som mål fra NATOs side under luftoperasjonene.

Selv om det ikke kan utelukkes at enkelte kulturgjenstander kan ha blitt truffet ved uhell, har vi imidlertid ingen uavhengige oversikter over dette.

Det internasjonale samfunnet står overfor enorme utfordringer når det gjelder humanitær bistand og gjenoppbygging i Kosovo. Arbeidet med å få oversikt over behovene er i en innledende fase. Norge vil bidra til dette gjenreisnings-arbeidet, såvel i Jugoslavia, som på Balkan for øvrig.