Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:368 (1998-99)
Innlevert: 25.06.1999
Sendt: 25.06.1999
Besvart: 02.07.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Statsråd Odd Roger Enoksen sa onsdag 16.6.99 i Stortinget at nå kan asylsøkere få arbeidstillatelse med en gang avhør har funnet sted, også uten at det foreligger et konkret arbeidstilbud. Statssekretær Gaup uttalte til Kommunal Rapport 18.6.99 at dette ikke gjelder flyktningene fra Kosovo.
Hvorfor kan ikke kosovoalbanerne få midlertidig arbeidstillatelse umiddelbart etter avhør på lik linje med det asylsøkerne nå får?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det er her snakk om to ulike ordninger. 1: Adgang til midlertidig arbeidstillatelse for personer som søker asyl, og 2: Kollektiv beskyttelse for flyktninger og asylsøkere fra Kosovo.

1. Adgang til å midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere

Justisdepartementet har vedtatt endringer i utlendingsforskriftenes §§ 61 og 62. Endringene trådte i kraft 15. juni i år og innebærer at midlertidig arbeidstillatelse kan gis til asylsøkere med det samme det er foretatt avhør.

2. Kollektiv beskyttelse for flyktninger og asylsøkere fra Kosovo

Ved kongelig resolusjon av 30. april 1999 ble det innført kollektiv beskyttelse for asylsøkere og flyktninger fra Kosovo. Alle voksne personer som omfattes av kollektiv beskyttelse får arbeidstillatelse. Denne tillatelsen innvilges av Utlendingsdirektoratet (UDI) så snart som mulig etter at registrering og forenklet avhør er foretatt. På grunn av evakueringen av 6000 flyktninger til Norge i april - mai i år har det tatt noe tid å innvilge tillatelsene. UDI forventer at alle tillatelsene vil være innvilget i løpet av sommeren. Søknader fra flyktninger fra Kosovo som har fått et konkret arbeidstilbud, tas ut av bunken og behandles umiddelbart. Det samme gjelder for øvrig for de som ønsker å reise hjem umiddelbart.