Skriftlig spørsmål fra Tron Erik Hovind (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:378 (1998-99)
Innlevert: 01.09.1999
Sendt: 01.09.1999
Besvart: 07.09.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Tron Erik Hovind (Sp)

Spørsmål

Tron Erik Hovind (Sp): I et oppslag i Romerikes Blad 5. juli 1999 går det fram at fengselsstyret ikke hadde hjemmel til å inndra brukerutstyret til en narkotikadømt fange som skulle settes fri fra Ullersmo.
Hva mener statsråden at må gjøres for å unngå tilsvarende episoder i framtida ?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Fengselsanstalter har anledning til å inndra og eventuelt tilintetgjøre; "Gjenstander som er smuglet inn eller forsøkt smuglet inn i anstalten, eller som er laget eller ervervet der uten tillatelse av rette vedkommende". Dette innebærer at utstyr beregnet på misbruk av narkotiske stoffer normalt kan inndras. Videre kan gjenstander som strider mot ro, orden og sikkerhet i anstalten nektes utlevert under soning.

I den konkrete saken det referes til, var imidlertid de aktuelle gjenstandene, av politiet, besluttet utlevert til innsatte. Dette innebar at utstyret ikke var "smuglet eller forsøkt smuglet inn i anstalten".

Fengselsstyret fant derfor at man ikke hadde hjemmel til å inndra gjenstandene. Imidlertid nektet Fengselsstyret gjenstandene utlevert til innsatte mens han sonet.

Vi er av det syn at hjemmelen til inndragning i fengselsvesenet ivaretar de behov fengselsvesenet normalt har for å kunne inndra gjenstander og penger.