Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:390 (1998-99)
Innlevert: 03.09.1999
Sendt: 03.09.1999
Besvart: 13.09.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Havbruksnæringen opplever for tiden en solid vekst og eksportøkning. Imidlertid virker myndighetenes praktisering av fôrkvotebestemmelsene som meget hemmende for utviklingen i store deler av oppdrettsnæringen.
Vil statsråden ta et snarlig initiativ med sikte på å øke fôrkvotene til havbruksnæringen?

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Fôrkvoter har vært et nasjonalt virkemiddel til å regulere produksjonen av laks siden februar 1996. Etter at Lakseavtalen med EU trådte i kraft sommeren 1997 har en i hovedsak sett fôrkvotene i relasjon til denne avtalen. Avtalen innebærer bl.a. at norsk oppdrettsnæring er forpliktet til å overholde en minstepris og et indikativt tak ved eksport til EU.

Når Fiskeridepartementet årlig fastsetter fôrkvotene er det et grundig arbeid som ligger til grunn for denne avgjørelsen. Det foretas bl.a. analyse av forventet markeds- og produksjonsutvikling for å få et best mulig grunnlag for beslutning. Ved store endringer i forutsetningene som ligger til grunn, har Fiskeridepartementet også endret på sin beslutning om fôrkvotene.

Når det gjelder situasjonen i år, har den vært god for norsk laksenæring, med en stor økning i eksportert kvantum og tilfredsstillende priser. Det er hovedsakelig markedene utenfor EU, bl.a. Japan og USA, som har hatt en sterk økning i eksporten. Dette skyldes bl.a. en stabilt høy dollar- og yenkurs. Fiskeridepartementet følger denne utvikling nøye fordi disse parametrene er svært viktige for en fortsatt god markedsutvikling.

Fiskeridepartementet kan vise til en god dialog med Norske Fiskeoppdretteres Forening (NFF). I fôrkvotesaken avventer vi nå innspill fra NFF, som skal behandle denne saken på styremøte 14. september. Departementet er opptatt av å bidra til å sikre oppdrettsnæringen en fortsatt god utvikling resten av året og ikke minst til neste år.