Skriftlig spørsmål fra Liv Marit Moland (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:15 (1999-2000)
Innlevert: 20.10.1999
Sendt: 21.10.1999
Besvart: 28.10.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): I VG 15.10.99 står historien om en renholder fra Ghana som ble lagt i jern og kastet på glattcelle av politiet etter at alarmen ble utløst i banken hun jobbet.
Hva vil justisministeren gjøre for at lignende episoder ikke skjer igjen, og anser justisministeren dette som diskriminering, dersom saken er korrekt fremstilt i VG?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Denne saken har fått stor omtale i media, men jeg er usikker på om media har hatt tilstrekkelig kunnskap om alle enkeltheter i saken. Saken er oversendt til SEFO til etterforskning. Jeg er selvfølgelig sterkt opptatt av at personer med utenlandsk opprinnelse ikke skal behandles annerledes enn våre egne norske borgere. Dette vet jeg er viktig også for Trondheim politidistrikt, hvor dette skjedde. De har som mål i sin strategiplan for år 2000 at "Trondheim politidistrikt fortsatt har et politikorps fritt for rasistiske holdninger og etnisk diskriminering, slik at de fremstår som troverdig overfor publikum og kan motvirke at rasistisk eller etnisk motiverte holdninger, utnyttelse, trakassering, forskjellsbehandling og vold får fotfeste Trondheim". Skulle opplysninger vise at det har vært diskriminerende holdninger hos tjenestemennene som utførte oppdraget, kan dette selvfølgelig ikke aksepteres, men jeg har full tillit til at politimesteren i Trondheim politidistrikt håndterer dette på en god måte.