Skriftlig spørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:17 (1999-2000)
Innlevert: 20.10.1999
Sendt: 21.10.1999
Besvart: 02.11.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Næringsdepartementet planlegger en delegasjonsreise til Iran som ledd i normalisering av forbindelsen med landet. Demonstrasjoner av studenter og arbeidere for demokratiske rettigheter ble i sommer slått ned av prestestyret i Iran. Minst 18 ble drept, 21 fikk 9 års fengselsstraff og 4 ble dømt til døden. Fortsatt er 700 arrestert.
På hvilken måte vil brudd på menneskerettighetene bli tatt opp med Irans myndigheter i forbindelse med reisen?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Regjeringen følger utviklingen når det gjelder menneskerettigheter i Iran nøye. Under de samtaler vi fører med iranske myndigheter står menneskerettigheter på dagsordenen. Dette gjelder for samtaler på embetsnivå så vel som på politisk nivå, senest i forbindelse med besøket til Teheran av Statssekretær Wegger Strømmen i Utenriksdepartementet. Vi benytter også muligheten vi har til å ta opp dette spørsmålet i FN, og Regjeringen står i nær kontakt med likesinnede land for å drøfte hvordan respekten for menneskerettighetene kan fremmes mest effektivt.

En næringslivsdelegasjon vil etter planen besøke Iran i perioden 19-23 november under ledelse av Statssekretær Harriet E. Berg i Nærings- og handelsdepartementet. Programmet for besøket er ikke fastlagt, men man vil fra norsk side ta opp menneskerettighetsspørsmål med iranske myndigheter på en formålstjenlig måte også i denne sammenheng.