Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:34 (1999-2000)
Innlevert: 02.11.1999
Sendt: 02.11.1999
Spørsmålet er trukket tilbake

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Av bl.a økonomiske årsaker har Luftforsvaret flere fly ute av operativ tjeneste. De seks Orionflyene fra 333 SKV på Andøya er satt på bakken, og bare et par av Kystvaktens helikoptre er flyvedyktig. Hvilke snarlige tiltak vil statsråden gjennomføre for å ivareta redningsberedsskap, fiskerioppsyn og krav til overvåkning av militær og sivil trafikk i de enorme havområder som Norge forvalter?

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: