Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:41 (1999-2000)
Innlevert: 05.11.1999
Sendt: 05.11.1999
Besvart: 11.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Tannlegemangelen i Norge øker. Vil utdanningsministeren for å rette på dette åpne for at gebyrstipend også kan ytes til odontologistudenter i utlandet?

Begrunnelse

Pr. i dag gis det ikke gebyrstipend i odontologi, men derimot for medisinstudier. Dette innebærer at medisin kan man studere i Tyskland, Ungarn, Polen og Tjekkia m.fl., mens odontologi bare kan studeres i Tyskland da den enkelte student slipper å betale skolepenger der (som gebyrstipendet skal dekke).
Så langt er det fremholdt at medisinstudenter bør få gebyrstipend, fordi legemangelen er så stor. Men ifølge Odontologisk Institutt ved Universitetet i Oslo vil det de neste seks årene være over 500 ledige tannlegestillinger i Norge. Dette vil forsterkes av at tannlegeutdanningen i Bergen er lagt ned, og at UiO bare har tilbud til 65 av 1400 søkere til tannlegeutdanningen.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet ser på forskjellige tiltak for å øke tilgangen på tannleger framover. Et av de mest aktuelle virkemidlene er innføring av gebyrstipend til tannlegestudier i utlandet. Jeg regner med at spørsmålet kan bli avklart i tide til at det eventuelt kan åpnes for gebyrstipendiering fra studieåret 2001-2002.

Jeg må få korrigere opplysningen i brevet om at tannlegeutdanningen ved Universitetet i Bergen er lagt ned. Dette er ikke tilfelle. Universitetet i Bergen tar opp 48 studenter årlig til tannlegestudiet, og det er ingen planer om å redusere dette tallet.