Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:53 (1999-2000)
Innlevert: 11.11.1999
Sendt: 12.11.1999
Besvart: 19.11.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Frode Lynum fra Skogn i N-Trøndelag har en anke til behandling i departementet vedrørende utvidet konsesjon gris. Hjemmelen for søknaden er rundskriv som sier husdyrrom som var i bruk mai 1995 kan omdisponeres til kraftkrevende produksjon. Avslaget er basert på bevismangel om aktuelle husdyrrom var i bruk mai 1995, selv om Lynum bekrefter at forsentralen ble brukt våren 1995 ved de fleste kalvingene. Hva kan landbruksministeren gjøre for at anken fra Lynum får en hurtig behandling med positiv utfall?

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Spørsmålet gjelder behandlingen av Frode Lynums anke vedrørende utvidet konsesjon på gris. Saken vil bli tatt opp til behandling i Landbruksdepartementet så snart som mulig.

Frode Lynum vil bli underrettet straks et vedtak foreligger.