Skriftlig spørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:80 (1999-2000)
Innlevert: 01.12.1999
Sendt: 02.12.1999
Besvart: 08.12.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): En næringslivsdelegasjon under ledelse av Harriet Elisabeth Berg har nylig besøkt Iran. Menneskerettigheter skulle tas opp på en formålstjenlig måte. På hvilken måte ble Menneskerettigheter tatt opp og hvordan vurderes den politiske situasjonen i Iran?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: I forbindelse med besøket til Iran 19 - 23 november tok Statssekretær Harriet E. Berg i Nærings- og handelsdepartementet opp menneskerettighetsspørsmål i et møte i det iranske utenriksdepartementet. Spørsmål vedrørende rettsstatslig styreform og menneskerettigheter ble også berørt i andre sammenhenger. Fra norsk side ble det fremført både generelle synspunkter vedrørende respekten for menneskerettigheter og synspunkter på konkrete enkeltsaker, herunder spionasjesaken mot en gruppe jøder, arresterte studenter etter studentopptøyene i sommer og Baha'ienes situasjon i Iran.

Når det gjelder den politiske situasjon i Iran, ble det fra iransk side fremhevet at den sittende regjerings målsetting er å utvikle Iran til en stat styrt etter rettsstatens prinsipper og med respekt for menneskerettighetene, samt at Iran ønsker å fortsette sin normaliseringsprosess i forhold til det internasjonale samfunn. Regjeringen deler her de synspunkter som kommer frem i den nylige vedtatte FN-resolusjon om menneskerettighetssituasjonen i Iran. Det pekes her på at Iran har gjort fremskritt på flere områder, men at det er grunn til bekymring for situasjonen på andre områder.

Situasjonen i Iran er fortsatt preget av store politiske motsetninger. Det synes å være en alminnelig oppfatning at gjennomføringen og resultatet av parlamentsvalget i februar 2000 vil være meget viktig for den videre politiske utvikling i Iran.