Skriftlig spørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:103 (1999-2000)
Innlevert: 09.12.1999
Sendt: 10.12.1999
Besvart: 21.12.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Evalueringsrapporten om Kongsvinger - Kristiansundsmodellen som Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestilte fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU, bekrefter at modellen har vært særdeles vellykket for Kongsvingers vedkommende. NIFU-rapporten foreslår en såkalt kontraktsmodell for finansiering av desentraliserte studietilbud. Vil Statsråden utprøve kontraktsmodellen i Kongsvinger?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Etter oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet har Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) gjennomført en evaluering av ordningene med desentralisert høgskoleutdanning i Kongsvinger og Kristiansund.

Jeg har vurdert evalueringsrapporten fra NIFU og jeg har registrert at den gir en grundig analyse av den desentraliserte virksomheten i Kongsvinger og Kristiansund. Hovedinntrykket fra evalueringen er at de desentraliserte studiene har vært vellykkede tiltak. Til de fleste studiene har det vært god søking, særlig i Kongsvinger. Studentene har også høy gjennomføringsprosent innenfor normert tid (78 pst i Kongsvinger), og karakternivået er tilnærmet det samme som ved tilsvarende ordinære studium.

Evalueringsrapporten vurderer ulike former for finansiering og organisering av desentralisert utdanning og foreslår bla en kontraktsmodell for finansiering av desentraliserte studietilbud.

Dette forslaget er et nyttig innspill som vil inngå i grunnlaget for en mer prinsipiell vurdering av organisering og finansiering av desentraliserte studietilbud i den høgre utdanningssektoren. En omlegging av dagens finansieringsordning vil derfor bli vurdert i forbindelse med den videre oppfølgingen av Kompetansereformen og Mjøs-utvalgets innstilling. Departementet vil vurdere en ekstraordinær tildeling til Høgskolen i Hedmark for å videreføre det desentraliserte studietilbudet i Kongsvinger i påvente av en mer permanent avklaring.