Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:116 (1999-2000)
Innlevert: 14.12.1999
Sendt: 15.12.1999
Besvart: 20.12.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Som en oppfølging av spørsmål nr. 92 til justisministeren fra undertegnede ønsker jeg å stille følgende spørsmål. Mener justisministeren det finnes unntak fra taushetsplikten vedrørende spørsmål nr. 92 i Skattebetalingslovens §33, Dekningslovens §2-7 eller Ligningslovens §3-13 2h?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Dekningsloven (lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett) § 2-7 er en bestemmelse som har regler om adgangen til - og begrensningene for - å ta utlegg i lønnskrav m.v. for å få inndrevet et forfalt krav. Bestemmelsen inneholder ingen regler om unntak fra taushetsplikt. Skattebetalingsloven og ligningsloven hører under finansministerens ansvarsområde, og jeg finner det derfor ikke riktig av meg å gi uttrykk for noen nærmere mening om hvordan bestemmelser i disse lovene skal forstås.