Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:143 (1999-2000)
Innlevert: 14.01.2000
Sendt: 17.01.2000
Besvart: 24.01.2000 av kulturminister Åslaug Haga

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Et stort flertall i Kulturkomiteen imøteser den varslede gjennomgangen av scenekunstfeltet. I forbindelse med budsjettbehandlingen bebudet statsråden en bred samling der alle scenekunstfolk skal kunne delta i prosessen, som en oppstart til dette viktige arbeidet. Iflg. Nationen er samlingen utsatt på ubestemt tid.
Er dette uttrykk for at gjennomgangen av scenekunstfeltet er utsatt, når vil den komme i gang og vil statsråden legge fram gjennomgangen i form av en stortingsmelding?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Kulturdepartementet er allerede godt i gang med arbeidet med gjennomgåelsen av scenekunstfeltet. Som påpekt i budsjettproposisjonen for 2000 legger departementet stor vekt på å holde en god dialog med berørte institusjoner og miljøer. Dette vil bli ivaretatt på forskjellige måter, både ved kontakt med representanter for enkeltinstitusjoner og organisasjoner og ved større møter. Departementet har tatt initiativ til slike kontakter. Gjennomgåelsen av scenekunstfeltet er et omfattende prosjekt som vil pågå også i 2001. Resultatet vil bli lagt frem for Stortinget i form av en stortingsmelding, men det er ennå for tidlig å fastsette tidspunkt for fremleggelsen av stortingsmeldingen.