Skriftlig spørsmål fra Tor Nymo (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:183 (1999-2000)
Innlevert: 04.02.2000
Sendt: 04.02.2000
Besvart: 11.02.2000 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I forbindelse med statsråd Løwers besøk i Finnmark i januar er det gjennom media skapt usikkerhet om hva statsråden har uttalt på møte med representanter fra Porsanger kommune. På bakgrunn av dette tillater jeg meg å stille følgende spørsmål:
Medfører det riktighet at statsråden har uttalt at ILO-konvensjonen kan medføre at forsvaret legger ned sin virksomhet i Porsanger?

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Tor Nymo vedrørende påståtte uttalelser om sammenhengen mellom hensynet til ILO-konvensjonen og Forsvarets virksomhet i Porsanger kommune.

Som jeg også tidligere har dementert i media, har jeg ikke på noen måte uttalt meg i retning av at hensynet til ILO-konvensjonen kan medføre at Forsvaret legger ned sin virksomheten i Porsanger.

Når det gjelder Forsvarets fremtidige virksomhet i Finnmark vil jeg på generelt grunnlag vise til det omfattende utredningsarbeidet som nå gjennomføres både fagmilitært og av det bredt politisk sammensatte Forsvarspolitisk utvalg. Disse utredningene vil samlet utgjøre et viktig grunnlag i departementets arbeid med nye hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling.