Skriftlig spørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:190 (1999-2000)
Innlevert: 09.02.2000
Sendt: 09.02.2000
Besvart: 15.02.2000 av utenriksminister Knut Vollebæk

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Oberst Alaa Hussein Ali Al-Gber, innsatt som statsminister i Kuwait av Irak etter invasjonen i 1990, har ifølge media oppholdt seg i Norge på "humanitært grunnlag". Al-Gber er ansett som krigsforbryter og en quisling i Kuwait. Norge har ifølge de opplysninger som har fremkommet verken beklaget saken overfor Kuwait, eller tatt initiativ til at Al-Gber stilles til ansvar for sine handlinger.
Hva har Regjeringen foretatt seg overfor Kuwait, og hva akter den å gjøre i sakens anledning?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Justisministeren redegjorde i spørretimen 9. februar d.å. for kriterier og prosedyrer som legges til grunn for gjenbosetting av kvoteflyktninger i Norge. Han redegjorde også for forhold som ble lagt til grunn for den beslutningen Utlendingsdirektoratet fattet om samtykke om gjenbosetting for Al-Gber i Norge. Jeg sa i utenriksdebatten 27. januar at Utenriksdepartementet ikke har hatt noen befatning med denne saken før nyheten om Al-Gbers tilbakereise og arrestasjon ble omtalt i pressen. Utenriksdepartementet gjorde da en henvendelse til kuwaitiske myndigheter med tanke på å få frem faktiske opplysninger i saken.

Al-Gbers opphold i Norge har trolig vært kjent i Kuwait i lengre tid. Utenriksdepartementet har likevel ikke på noe tidspunkt fått noen henvendelse fra kuwaitiske myndigheter om bistand i denne saken. Vi er heller ikke gjort kjent med enkeltheter om hvordan saken nå forfølges rettslig i Kuwait. Fra norsk side vil vi naturligvis når som helst være villig til å diskutere saken med kuwaitiske myndigheter dersom de skulle ønske det.

Jeg vil for øvrig føye til at Utenriksdepartementet har hatt kontakt med Justisdepartementet med sikte på å finne en ordning som kan sikre at det gjøres nødvendige konsultasjoner i eventuelle lignende saker i fremtiden.