Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2 (1997-98)
Innlevert: 28.10.1997
Sendt: 28.10.1997
Besvart: 04.11.1997 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): "Har NATO eller USA forhåndslagret anti-personell miner i Norge, og hva vil i så fall forsvarsministeren gjøre for å fjerne disse?"

Begrunnelse

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Av NATO-landene er det bare USA som har forhåndslagret landminer i Norge, og endel av disse er antipersonell-miner som vil bli omfattet av det konvensjonsutkastet som nylig ble fremforhandlet i Oslo.

Forsvarsdepartementet har allerede vært i kontakt med amerikanske myndigheter om saken. Det vil avholdes nye drøftelser i løpet av inneværende måned. Senere må også NATO drøfte hvordan det militære samvirket mellom allierte vil påvirkes av at landene får ulike forpliktelser i forhold til minekonvensjonen.

I henhold til Ottawa-konvensjonen skal alle antipersonell-miner være destruert senest fire år etter ratifisering. Det er likevel et ønske fra norsk side at de amerikanske forhåndslagrede antipersonell-minene blir trukket ut så raskt som mulig.