Skriftlig spørsmål fra Anneliese Dørum (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:220 (1999-2000)
Innlevert: 24.02.2000
Sendt: 24.02.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Trygdekontoret i Lørenskog vil ikke betale ut engangsstønad til en kvinne i kommunen som sendte inn søknaden to måneder for sent. Kvinnen hadde vært hjemmeværende i flere år da hun fødte sitt tredje barne og trodde ikke hun hadde krav på slik stønad før hun tilfeldigvis fikk greie på det da barnet var åtte måneder. Finnes det muligheter for å bruke skjønn i slike saker og hva kan gjøres for at denne kvinnen og kvinner i tilsvarende situasjon kan få utbetalt engangsstønaden de rettmessig har krav på?

Begrunnelse

Ifølge Romerikes Blad av 23. februar 2000 ga hverken Sentralsykehuset i Akershus, helsesøster eller trygdekontoret opplysninger om at hun hadde krav på engangsstønad da hun fødte sitt tredje barn. Da hun ble klar over det, søkte hun straks trygdekontoret om stønad, og fikk beskjed om at hun hadde krav på disse pengene, men at søknaden dessverre kom to måneder for sent og at hun derfor ikke kunne få utbetalt noe. Dersom regelverket er så stivbeint bør det gjennomgås med tanke på endring. Et minstekrav burde være at trygdekontoret sender brev til alle nybakte mødre om hvilke rettigheter de har.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: