Skriftlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:237 (1999-2000)
Innlevert: 07.03.2000
Sendt: 08.03.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Brev frå Jæren Sorenskrivarembete og Stavanger Byfogdembete av 4. og 12. januar 2000 syner ingen planar om endring/samordning for å opna for borgarleg vigsel på laurdag.
Kva er statsråden sin reaksjon på dette, og kva initiativ vil han ta for å få til endringar som lova i spørjetimen 3. november 1999?


2 vedlegg til spørsmål:

Vedlegg 1.

Brev fra Jæren Sorenskriverembete, Arne Garborgs veg 15/17, postboks 220, 4349 Bryne til Grethe Regine Braut og Jostein Rubæk Ueland om vigsel på lørdag. Brevet er datert 4. januar 2000.

Vedlegg 2.

Brev fra Stavanger Byfogdembete, Bergelandsgt. 10, postboks 179, 4001 Stavanger til Grethe Regine Braut om lørdagsvigsel 22. juli 2000. Referanse: 2000/St.byfogd/EM/419. Brevet er datert 12. januar 2000.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: