Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:239 (1999-2000)
Innlevert: 07.03.2000
Sendt: 07.03.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I et svar til meg i spørretimen i januar 1997 svarte samferdselsminister Sissel Rønbeck at det var et arbeid i gang om utrykningskjøretøy i den kommunale legevakttjenesten. Arbeidet er tydeligvis enda ikke avsluttet, for I sitt svar til representanten Gløtvold på et spørsmål den 16. februar i år, om leger burde være utstyrt med varsellys ved utrykning, svarte samferdselsministeren at arbeidet med nytt regelverk hadde tatt svært lang tid og ville bli påskyndet.
Når kan vi vente at dette arbeidet blir ferdig?

Begrunnelse

Forbudet mot at leger under utrykning kan bruke blålys på sin egen private bil har, i enkelte tilfeller, gitt som resultat at legen er kommet for sent til å redde pasientens liv. Nyere forskning innen hjerte- og karsykdommer viser at rask medisinering av infarktpasienter og pasienter ved hjerneblødning kan redusere dødsfall og langvarig invaliditet med helt opp til 50 %. Der er derfor særdeles viktig at tilkalt lege kommer raskt frem og kan intensivere behandlingen som fort som det overhodet er mulig - og ikke bli stående i trafikkø når en slik pasient skal besøkes. Det er heller ikke akseptabelt at leger som må følge en ambulanse for å være tilstede når en akutt og alvorlig syk eller skadet pasient ankommer sykehuset blir straffet for å ha kjørt for fort. Det er svært lenge siden, snart 3 år, siden jeg fikk svar fra daværende samferdselsminister at et arbeid i forbindelse med denne problematikken var i gang. For 14 dager siden fikk representanten Ola D. Gløtvold omtrent samme svaret fra nåværende statsråd. Det er på tide at dette arbeidet blir avsluttet - og med et resultat som bidrar til å løse problemene for leger og pasienter i akutte, alvorlige situasjoner.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: