Skriftlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:240 (1999-2000)
Innlevert: 08.03.2000
Sendt: 08.03.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A): I 1996 ble det fastsatt gradvis avvikling av ordningen med statsgaranterte fiskelån for Nordland og Sør-Troms innen 5 år. Ordningen skulle videreføres i Nord-Troms og Finnmark, men med en ny gjennomgang etter utløpet av en 5-års periode regnet fra 1996. Jeg har fått kjennskap til at det likevel nå vurderes å legge ned hele ordningen for fiskeindustrien i Nord-Norge.
Finansministeren bes gjøre nærmere rede for de vurderinger som nå gjøres i forhold til denne ordningen?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: