Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:241 (1999-2000)
Innlevert: 08.03.2000
Sendt: 08.03.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Hvorledes er status for Oslopakke 1 når det gjelder prosjekter som gjenstår, når vil de resterende veiprosjektene bli fullført og til hvilken kostnad?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: