Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:242 (1999-2000)
Innlevert: 09.03.2000
Sendt: 09.03.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): 29. okt.1999 fikk jeg svar fra statsråd Peter Angelsen på spørsmål angående Trafikksentralen i Grenland, Telemark. I sitt svar skriver statråden at departementet vil se nærmere på saken, og vil ta saken opp til ny vurdering når direktoratets vurdering foreligger. På lokal henvendelse til Kystdirektoratet ll.2 februar 2000 ble det informert om at henvendelsen fra departementet var mottatt, men ikke ville bli prioritert uten klarere direktiver fra departementet.
Hva vil statsråden gjøre med dette?

Begrunnelse

Trafikksentralen i Grenland i Telemark ble etablert i 1997,uten radardekning av Grenlandsfarvannet. I 1986 ble det anskaffet radar i farvannet for å bedre oversikten. Denne dekker bare en brøkdel av området som trafikksentralen er satt til å overvåke. Brevik trafikksentral overvåker det farvannet i Norge hvor det fraktes desidert mest farlig last.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: