Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:260 (1999-2000)
Innlevert: 30.03.2000
Sendt: 30.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Hvorledes er status for Oslopakke 1 når det gjelder prosjekter som gjenstår, når vil de resterende veiprosjektene bli fullført og til hvilken kostnad?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: I Budsjett-innst. S. nr. 13 (1999-2000) side 44 ba flertallet bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre departementet om å foreta en total gjennomgang av oppfølgingen av Oslopakke 1 i Nasjonal transportplan (NTP).

Jeg legger derfor opp til at Stortinget skal orienteres om saken i NTP for perioden 2002-2011 som legges fram senere i år. De gjenstående prosjektene i Oslopakke 1 må i denne sammenheng vurderes og prioriteres i forhold til de økonomiske rammene i planen. Jeg ser derfor ikke grunnlag for å gå nærmere inn i det spørsmålet som er reist nå.