Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:265 (1999-2000)
Innlevert: 04.04.2000
Sendt: 05.04.2000
Besvart: 13.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Finnmark har deler av befolkningen i en rekke kommuner måttet evakueres de siste ukene på grunn av store snemengder med påfølgende skredfare. Statsråden besøkte selv fylket den 30/3. Kommunene har hatt betydelige uforutsette merutgifter til snerydding, og et framtidig sikringsarbeid vil innebære så store kostnader at kommunene alene ikke vil kunne bære disse.
Hvilke kort- og langsiktige tiltak vil statsråden gjennomføre for å komme nevnte behov i møte?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil i samarbeid med andre berørte fagstatsråder innen kort tid vurdere både kortsiktige og mer langsiktige tiltak for statens medvirkning, og komme tilbake med tiltak.

Jeg viser for øvrig til spørsmål nr. 256 fra representanten Karin Andersen.