Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Dokument nr. 15:270 (1999-2000)
Innlevert: 06.04.2000
Sendt: 06.04.2000
Rette vedkommende: Helseministeren
Spørsmålet er trukket tilbake

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En allmennlege i ett Østlandsfylke, som har hatt 40 stoffmisbrukere under medikamentell assistert rehabilitering, er av Helsetilsynet nå fratatt retten til å foreskrive A og B preparater. En spesialist i psykiatri som har benyttet Subutex i et rehabiliteringsprosjekt har fått pålegg fra Helsetilsynet om å avslutte behandlingen.
Hvem påtar seg nå ansvaret for de aktuelle pasientene som nå mister sitt livsviktige behandlingstilbud?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: