Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:292 (1999-2000)
Innlevert: 25.04.2000
Sendt: 26.04.2000
Besvart: 05.05.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Stortinget har vedtatt salg av prestegardene. Det hevdes at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har budsjettert vedlikehold av flere prestegarder meget lavt av den grunn. Samtidig er forpaktningsavgiften økt betydelig. Dette gjelder bl. a. Skjåk prestegard.
Hvorlangt er prosessen med salg av denne prestegarden kommet?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som det også går fram av svar på spørsmål i spørretimen 28. april 1999 om samme tema, er det nødvendig med strenge prioriteringer når det gjelder vedlikehold på prestegardene. Det er derfor en generell praksis for at eiendommer som er til vurdering for salg ikke blir prioritert med tanke på store investeringer, men at kun det nødvendigste vedlikehold blir utført inntil spørsmål om salg er avklart. Disponible vedlikeholdsmidler blir i første rekke brukt til investeringer i eiendommer som blir beholdt av Opplysningsvesenets fond og til å innfri offentlige pålegg om utbedringer. Det er derfor foretatt en registrering av nødvendige påkostningsbehov på prestegardene som følge av strengere forskrifter knyttet til husdyrproduksjon. For disse eiendommene er det et mål å få avklart spørsmål om salg slik at nødvendige tiltak kan bli gjennomført innenfor oppsatte frister.

Når det gjelder forpaktningsavgift, er denne til grundig gjennomgang hver gang en forpaktningskontrakt skal fornyes. Alle kontrakter vedrørende arealer eller ressurser på Opplysningsvesenets fonds eiendommer skal forvaltes slik at de til enhver tid gir så høy avkastning som mulig. For forpaktningsbrukene er det derfor en målsetting å finne det avgiftsnivået som gjelder for sammenlignbare eiendommer og som kan forsvares utfra driftsgrunnlag, verdi av bygninger og det som ellers følger med i forpaktningskontrakten.

I de tilfelle en slik vurdering har ført til betydelig økning i avgift, er det som følge av at avgiftsnivået har vært for lavt tidligere. En slik vurdering har også vært foretatt for Skjåk prestegard.

Spørsmål om salg av Skjåk prestegard er på det nærmeste ferdigvurdert, og vi regner med at en avgjørelse vil bli tatt før sommerferien.