Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:294 (1999-2000)
Innlevert: 26.04.2000
Sendt: 26.04.2000
Besvart: 04.05.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Ifølge "Nationen" 25. april 2000, ble rapporten "Ulvers næringssøk og mennesker", som ble utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning og som slår fast at "det er ikke myter at ulver angriper mennesker", stoppet av Miljøverndepartementet den 2. august 1987.
Kan statsråden bekrefte oppslaget i "Nationen" og hvordan vil hun i så fall forholde seg til en så oppsiktsvekkende handling?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: I 1987 ble det publisert en rapport med tittelen "Ulvers næringssøk og mennesket" som del av en arbeidsrapportserie fra det såkalte "Rovviltprosjektet" i Direktoratet for naturforvaltning, Viltforskningen. Rapporten inneholdt stort sett en oversettelse av deler av M. Pavlovs bok om ulv, utgitt i Moskva i 1982. Pavlov skrev om ulvers angrep på mennesker i Kirov-området i Russland.

Direktoratet stanset den videre distribusjonen av rapporten 4.8.87 etter beskjed fra departementet. Departementet mente at referatet fra Pavlovs bok ikke burde ha vært publisert som en arbeidsrapport fra "Rovviltprosjektet" i Direktoratet for naturforvaltning. Blant annet ble det påpekt at "Rovviltprosjektet" opphørte i 1985. Den delen av rapport-opplaget som ikke var distribuert, ble kassert.

Jeg mener at det var en uheldig framgangsmåte den gang å kassere det resterende rapport-opplaget. I stedet burde rapporten ha blitt supplert med et forklarende tilleggsnotat.

Jeg vil understreke at åpenhet omkring forskning og formidling av forskningsresultater i dag anses som et av de viktigste tiltak for å unngå konflikter omkring det faglige grunnlaget for rovviltforvaltningen.