Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:303 (1999-2000)
Innlevert: 05.05.2000
Sendt: 05.05.2000
Besvart: 11.05.2000 av kulturminister Ellen Horn

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Det Norske Solistkor "truer" med å legge ned drifta fordi koret ikke har økonomiske rammer som gjør koret i stand til langsiktig planlegging. Solistkoret er ved siden av Operakoret, Norges eneste profesjonelle kor, men er ikke sikret statlig støtte. Er statsråden enig at det er viktig at vi i Norge har et stabilt profesjonelt kor som kan bidra til å videreutvikle korsang og korlitteratur på et høgt nivå, og vil statsråden sørge for at Det Norske Solistkor kan få en bevilgning som gjør dette mulig?

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: Kulturdepartementet ser det som viktig å bidra til et levedyktig, bredt og aktivt kormiljø i Norge og til at kor på et høyt kunstnerisk nivå kan gis mulighet for videreutvikling og fornyelse. Det er under Norsk kulturråd opprettet en ensemblestøtteordning, som blant annet bidrar til å nå dette målet. Kulturrådet opplyser at tilskudd kan tildeles profesjonelle musikkensembler på et høyt kunstnerisk nivå som gjennom sin virksomhet har vist et stort kunstnerisk potensial. Tilskudd kan videre gis til tiltak som omfatter utvikling og fornyelse. Kulturrådet opplyser at Det Norske Solistkor er gitt statstilskudd over denne ordningen med 100.000 kroner for 1998 og 200.000 kroner per år for 1999 og 2000. 90 ensembler søkte Norsk kulturråd om tilskudd for 2000. 35 søkere innenfor sjangrene klassisk-/samtidsensembler, vokalensembler og jazzensembler har fått innvilget sin søknad. Fem vokale ensembler, herunder som nevnt Det Norske Solistkor, er gitt tilskudd for 2000. Avsetningen til ensemblestøtteordningen utgjør omlag 5,1 millioner kroner for 2000. I tillegg har Norsk kulturråd fra 2000 overtatt forvaltningen av fast årlig tilskudd til syv ensembler fra Rikskonsertene. Disse tilskuddene utgjør for 2000 i alt omlag 7,8 millioner kroner. Avsetningen til ensemblestøtteordningen er generelt lav i forhold til å imøtekomme den store og allsidige aktivitet vi ser på feltet i Norge i dag. Mange ensembler representerer en imponerende kvalitet og bidrar dessuten vesentlig til nyskaping i musikklivet. Norsk kulturråd legger høyt kunstnerisk nivå til grunn for sin fordeling. Det Norske Solistkor markerer seg som et fremragende vokalensemble som gir gjenlyd også internasjonalt. Jeg har forståelse for at en statlig støtte til Det Norske Solistkor på kr 200.000 for 2000 neppe er tilstrekkelig til å gi et godt nok finansielt grunnlag for driften av koret. Situasjonen for det Norske Solistkor gir grunn til stor bevåkenhet i tiden fremover. I samråd med Norsk kulturråd vil derfor Kulturdepartementet vurdere ensemblestøtteordningen nærmere i forbindelse med statsbudsjettet for 2001.