Skriftlig spørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:306 (1999-2000)
Innlevert: 08.05.2000
Sendt: 08.05.2000
Besvart: 11.05.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): SV ser positivt på at Norge trapper opp innsatsen for fred i Colombia. SV mener at hovedfokus i arbeidet med å få til en fredelig utvikling i Colombia må være på sosiale tiltak og fredelig konfliktløsning. SV ser det derfor som bekymringsfullt når den skisserte Plan Colombia vil innebære en stor satsing på militær opprusting gjennom midler fra USA. Hva er regjeringens syn på Plan Colombia og hvilke krav vil Norge stille i forbindelse med eventuelle bidrag fra Norge til satsingen?

Begrunnelse

Plan Colombia er en pakke med ulike komponenter som skal bidra til å løse årsaker til konfliktene i Colombia. Det internasjonale samfunnet er invitert til å delta i tiltak for institusjonell styrking, sosial utvikling, økonomisk og sosial gjenoppbygging og i forhandlingsprosessen. Det er mye positivt i denne planen, men deler av pakken er sterkt omdiskutert. Bekymringene gjelder blant annet sosiale effekter av strukturtilpasninger i økonomien (bl.a. med nedskjæringer i offentlige utgifter) og en sterk militær vekst som følge av amerikansk støtte til narkotikabekjempelse. Norge er invitert til å være tilstede på et donormøte i Madrid hvor en vil konsentrere diskusjonen omkring program for utvikling og demokrati.

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Situasjonen i Colombia har vært preget av indre uro og konflikt i de siste 40 år.

Den sittende president, Andrés Pastrana, har klart noe som ingen presidenter før ham har greid, nemlig å komme i dialog med begge de to store geriljaorganisasjonene - FARC og ELN. Omtrent samtidig har hans regjering også lagt frem en stort anlagt plan - "Plan Colombia". Både planen og dialogene henger nær sammen med ønsket om å finne en fredelig løsning på konfliktene i Colombia til beste for alle som bor i landet.

Som nevnt i spørsmålet, inneholder planen forskjellige komponenter. En viktig del av planen gjelder bekjempelse av narkotikaondet. Jeg kan her nevne at colombianske myndigheter og geriljaorganisasjonen FARC har nylig bedt Norge og Spania om å fasilitere gjennomføringen av en offentlig høring omkring problemene forbundet med narkotiske stoffer i Colombia. Fra norsk side har vi påtatt oss dette oppdraget.

Det kan være ulike syn på deler av "Plan Colombia". Situasjonen er imidlertid den at det er denne planen den colombianske regjering har valgt. Vårt primære ønske er å hjelpe det colombianske folk og regjeringen i landet til fred og forsoning. Vi støtter aktivt FNs arbeid. Samtidig ønsker partene norsk deltakelse i fredsprosessen, og vi har sagt oss villige til å bidra i arbeidet for en fredelig politisk løsning. Vi vil kunne bidra på ulike måter, bl.a. å dele våre erfaringer i hvordan en fredsprosess kan bygges opp.

For øvrig vil vi fortsette vår humanitære bistand på nettopp de felter som nevnes i spørsmålet, slik som institusjonell styrking og sosial utvikling. Dette vil skje i samarbeid med også andre bidragsytende land.