Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:319 (1999-2000)
Innlevert: 19.05.2000
Sendt: 19.05.2000
Besvart: 26.05.2000 av utviklingsminister Anne Kristin Sydnes

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Fretex produserer hvert år ca. 150.000 nødhjelpstepper som selges gjennom Norges Røde Kors, FN og andre nødhjelpsorganisasjoner. Teppene er produsert av ødelagte strikkeplagg som ellers ville gått på deponi og arbeidet utføres av ansatte på arbeidsmarkedstiltak. Denne produksjonen er pr. i dag ustabil og risikofylt, i og med at frekvensen i katastrofer og private og offentlige bistandsmidler varierer. Er det mulig å inngå en avtale med Fretex om en årlig leveranse på et bestemt antall tepper?

Anne Kristin Sydnes (A)

Svar

Anne Kristin Sydnes: Fretex produserer tepper basert på plagg som ellers ville ha blitt kassert. Teppene er etterspurt av så vel nasjonale som internasjonale hjelpeorganisasjoner, og er blant annet blitt brukt under jordskjelvkatastrofen i Tyrkia i august i fjor, under Kosovokrisen og under flommen i Mosambik tidligere i år.

Fretex er blant de bedrifter som deltar i beredskapsordningen NOREPS, "Norwegian Emergency Preparedness System", som fungerer som et trepartssamarbeid mellom Utenriksdepartementet, Eksportrådet og en del av de frivillige, norske humanitære hjelpeorganisasjonene. Ordningen er vel kjent internasjonalt, og trer i virksomhet i forbindelse med naturkatastrofer og komplekse humanitære kriser.

Som representanten Langeland er inne på varierer frekvensen av denne typen kriser, og dermed også etterspørselen etter produkter som Fretex-teppene. Vi er klar over at dette utgjør et problem for bedriften som produserer teppene, og har forståelse for behovet for større regularitet i produksjon og leveranser.

De budsjettmidlene som er til rådighet for kortsiktig innsats under naturkatastrofer og komplekse kriser er under vedvarende og økende press. Det er nødvendig å ha stor fleksibilitet innenfor budsjettrammene for å kunne reagere raskt på slike kriser, og stille midler til disposisjon for hjelpeorganisasjonene for øyeblikkelig innsats. Disse budsjettmidlene må derfor i stor grad være ubundet, blant annet for å få mest mulig nødhjelp ut av hver krone.

Det er organisasjonene selv som treffer beslutning om hva slags produkter som skal kjøpes inn, basert på egne vurderinger og behovene i felt. Regjeringen er ikke selv operatør i denne type aksjoner, og inngår heller ikke forretningsavtaler om slike varer.

Kjernepunktene i nøds- og katastrofebistand er å redde liv og gi beskyttelse. Blant annet gjennom vår deltakelse i NOREPS-systemet bidrar vi til å gjøre produkter som Fretex-teppene kjent og brukt, også internasjonalt, og vi ser frem til fortsatt samarbeid med Fretex i dette arbeidet.