Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:342 (1999-2000)
Innlevert: 29.05.2000
Sendt: 29.05.2000
Besvart: 07.06.2000 av justisminister Hanne Harlem

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Jeg viser til spørsmål nr 259 og svar vedr. Peter E. Kyemaire. Ugandiske myndigheter har nå kommet til at han er rwandisk flyktning, og tidligere svar på mitt spørsmål inneholder derved feilaktige opplysninger. Jeg viser også til Arnulf Kolstads dokumentasjon i saken datert 16.05.00, som er tilsendt statsråden. Jeg viser også til at Kyemaire nå er overført til FNs høykommissær for flyktninger.
Hva vil justisministeren gjøre for å rette opp de feil som er begått, og vil Kyemare bli hentet tilbake til Norge?

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr 259 av 05.04.00. Søknaden om asyl har vært vurdert ut fra Rukyemas/Kyemaires behov for beskyttelse. Fordi han kom på et ugandisk pass, og på bakgrunn av hans egen forklaring, ble det ved avgjørelsen av saken lagt til grunn at han har beskyttelse i Uganda. Brevet fra den ugandiske ambassaden bekreftet at ugandiske myndigheter tok ansvar for ham.

Etter de opplysninger vi har mottatt fra vår ambassade i Kampala, er Rukyema/Kyemaire ikke lenger fengslet, men står under beskyttelse av ugandiske myndigheter. FNs Høykommissær for flyktninger har muntlig overfor ambassaden opplyst at ugandiske myndigheter vil rette en skriftlig henvendelse til dem i sakens anledning.

Vi vil gjennom Utenriksdepartementet be vår ambassade i Kampala om å holde seg orientert om den videre utvikling i saken.