Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:344 (1999-2000)
Innlevert: 29.05.2000
Sendt: 29.05.2000
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 05.06.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Tradisjonen tro iverksetter bønder ulovlige aksjoner i tilknytning til jordbruksforhandlingene og Stortingets behandling. Aksjonister fra Akershus og Nordland forsøker å legge press på staten ved å tømme kumøkk utenfor regjeringskvartalet. Videre kan blokade av offentlige kontorer og kjør-sakte-aksjoner på de store utfartsveiene bli en realitet.
Hvilke reaksjoner mener statsråden det kan bli aktuelt å møte disse aksjonene med, fra myndighetenes side?

Begrunnelse

Dette er ikke første gangen bøndene iverksetter ulovlige aksjoner fordi de er misfornøyde med jordbruksforhandlingene. Representanter fra Malvik- og Dovrefjell-aksjonen har tidligere startet opp med skattenektaksjoner. Dovrefjellaksjonene har tidligere truet med å lage kaos i turist-Norge. Bondeaksjonistene har vurdert de mest finurlige aksjonsformer som kjør-sakte-aksjoner, som å dra møkkaspredere ut på veiene og blokkere meieriene for å gjøre det besværlig for befolkningen.

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Årets jordbruksforhandlinger ble gjennomført etter de retningslinjer som er trukket opp i hovedavtalen mellom jordbrukets organisasjoner og staten. Fredsplikten, som ligger i hovedavtalen, og som er knyttet til den eksisterende avtalen og forhandlingene om den kommende avtalen ble ikke brutt.

Det er beklagelig at det ikke var mulig å komme fram til en avtale i årets jordbruksforhandlinger. De aksjoner som nå foregår, og som eventuelt måtte være planlagt framover, er rettet mot den kommende avtalen og er således ikke noe brudd på bestemmelsene om fredsplikt i hovedavtalen. Jeg legger til grunn at jordbrukets organisasjoner ikke legger opp til aksjonsformer som er ulovlige. Politiske meningsytringer innenfor de rammer lovverket setter er en del av vårt demokrati, og er noe vi skal verne om. Dersom framtidige aksjoner skulle være i strid med norsk lov er det politiet som har ansvaret for å håndtere slike situasjoner.