Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:352 (1999-2000)
Innlevert: 31.05.2000
Sendt: 02.06.2000
Besvart: 08.06.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvor lang tid mener statsråden det er rimelig at en høyskole bør vente på å få behandlet sin søknad om endringer/utvidelser av sitt studietilbud - og er statsråden fornøyd med behandlingen av søknaden om etablering av allmennlærerutdanning i Buskerud?

Begrunnelse

Det vises til undertegnedes spørsmål nr. 313 om etablering av allmennlærerutdanning i Buskerud.
Det vises også til at Stortinget i en rekke saker (blant annet i forbindelse med kompetansereformen) har etterlyst mer fleksibilitet i det offentlige høyskolesystem. Det vises til at departementet så langt har brukt 5-6 måneder på behandling av en forholdsvis liten endring av tilbudet ved høyskolen i Buskerud.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Ulf Erik Knudsen vedrørende framdriften i departementets arbeid med søknaden fra Høgskolen i Buskerud om å etablere allmennlærerutdanning. I spørsmålet vises det til at departementet så langt har brukt 5-6 mnd. på behandling av søknaden fra høgskolen.

Departementet har i brev 10. februar d.å. informert Høgskolen i Buskerud om at det er nødvendig å vurdere ulike instansers høringsinnspill til søknaden om å etablere allmennlærerutdanning. Søknaden omfatter også endringer i læreplanen dersom søknaden innvilges.

Fordi det i søknaden er forutsatt en overføring av nye studieplasser fra høsten 2001, har departementet i tillegg sagt at saken bør sees i sammenheng med statsbudsjettet for 2001. Ut fra dette har departementet signalisert at det er mest realistisk med en etablering av allmennlærerutdanning ved Høgskolen i Buskerud fra høsten 2001.

Søknaden fra Høgskolen i Buskerud er under slutt-behandling og vil bli avgjort i løpet av uke 24.