Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:360 (1999-2000)
Innlevert: 05.06.2000
Sendt: 05.06.2000
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 09.06.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Jeg viser til asylsak 97005178 som gjelder en far og hans sønn. Begge har sittet i kirkeasyl på Sortland siden sommeren 1998. Jeg viser videre til de henvendelser som er kommet fra støttegruppen angående situasjonen for disse to og forslag til mulige løsninger på den fastlåste situasjonen. Faren, som er høyt utdannet og snakker flytende norsk, har søkt om oppholds- og arbeidstillatelse. Støttegruppen viser til at hans kompetanse er etterspurt i området.
Kan justisministeren være villig til å vurdere en slik løsning?

Begrunnelse

Jeg har hatt mange henvendelser fra støttegruppen i Vesterålen. De har sterk tiltro til denne mannen, og de bruker store deler av sin fritid i solidaritet med denne asylsøkeren og hans familie i hjemlandet. Det er svært viktig at den enkelte asylsøker får individuell behandling, og jeg mener det også må gjelde de som sitter i kirkeasyl. Jeg skal gjerne innrømme at kirkeasylet er problematisk, men det må ikke føre til handlingslammelse i forhold til å søke løsninger i det enkelte tilfelle.
Snart tre år i kirkeasyl setter sine spor. Faren vil, ifølge han selv, heller gå til grunne i kirkeasyl i Norge, enn å få dødsdommen i hjemlandet. Han har selvfølgelig et håp om å få treffe familien igjen, og han har for øvrig en datter som snart blir 18 år og rettsløs i hjemlandet, fordi familieoverhodet sitter i kirkeasyl i Norge.
Jeg viser forøvrig til det sterke lokale engasjementet i denne saken og henvendelsene fra støttegruppen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Spørsmålet er stilet til Justisministeren, men besvares av kommunal- og regionalministeren, fordi det politiske ansvaret for utlendingsfeltet fra 07.06.2000 er overført fra Justisministeren til meg.

Justisdepartementet har mottatt brev av 04.05.2000 fra ovennevnte hvor det søkes om oppholds- og arbeidstillatelse. Bakgrunnen for denne søknaden er at Delgosar har fått tilbud om stilling som lærer i yrkesfag og morsmål på Melbu skole.

Denne søknaden er på vanlig måte oversendt Utlendingsdirektoratet, som rette instans, for behandling.

Departementet er klageinstans i utlendingssaker og vil derfor ikke involvere seg i søknader som er til behandling i direktoratet.