Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:372 (1999-2000)
Innlevert: 09.06.2000
Sendt: 09.06.2000
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 16.06.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Det hevdes at enkelte norske reisebyråer diskriminerer sine kunder ved å gi rabatter på flyreiser basert på etnisk opprinnelse.
Hva mener statsråden om dette?

Begrunnelse

Ifølge artikkel i avisen "Verdens Gang" onsdag den 31. mai 2000, sitat; utlendinger i Norge får kjøpe flybilletter til lave "etniske priser" hvis de skal besøke hjemlandet. I alle år har reisebransjen stilltiende akseptert dette, selv om det ikke er lov å forskjellsbehandle kunder ut fra hudfarge og nasjonalitet.
- Vi legger oss ikke opp i dette. Reiselivet gir rabatter til ulike grupper, sier seksjonssjef Arve Kvåle i Konkurransetilsynet. Og det prutes. Faste kunder av de etniske byråene krever, med rot i sin kultur, rabatter som ikke er hjemlet i prislistene. " Underkutting" av minstepriser forekommer også, selv om flyselskapene offisielt forbyr det.
- Om så skjer, er det ikke noe stort problem, mener avdelingsleder Oddvar Sivertsen i SAS og administrerende direktør Christian Grønli i Prisma. Sitat slutt.
Verdens Gang har i denne artikkelen kartlagt reisebyråer som har spesialisert seg på reiser til fjerntliggende strøk, at de er kjent med såkalt etnisk prising. Norske borgere av norsk opprinnelse blir diskriminert fordi norske borgere av utenlandsk opprinnelse oppnår særfordeler. Mange mennesker tar avstand fra en slik ordning på prinsipielt grunnlag. Videre vil det i realiteten medføre at reisende norsketniske nordmenn må betale tilsvarende mer når andre får rabatter.

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Spørsmålet besvares av meg fordi det tar utgangspunkt i en uttalelse fra Konkurransetilsynet som er underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Konkurransemyndighetene er kjent med at reisebyråer prisdiskriminerer enkelte kjøpegrupper ved salg av utenlandsreiser. Prisdiskriminering forekommer i mange ulike markeder og er således ikke uvanlig. Konkurranseloven fastsetter imidlertid ikke noe forbud mot prisdiskriminering. Lovgiver har ikke ansett denne form for prising som samfunnsøkonomisk skadelig på en slik måte at det er nødvendig med et generelt forbud. Konkurransemyndighetene kan og vil imidlertid gripe inn med hjemmel i konkurranseloven § 3-10, mot bl.a. prisdiskriminering, dersom denne anses å ha som mål, virkning eller være egnet til å begrense konkurransen i strid med formålet i loven. Den prisdiskriminering det her vises til kan imidlertid ikke anses å ha slike skadelige samfunnsøkonomiske virkninger, og fordrer derfor ikke tiltak fra konkurransemyndighetene.

Det er for øvrig ikke uten videre korrekt at dersom en norsk borger av utenlandsk opprinnelse får rabatt i forhold til normalpris, så må andre reisende betale tilsvarende mer. Rabatten vil normalt gis for å øke salget, dvs. fylle opp flyene. Økt pris til andre ville ha den motsatte virkning og føre til reduserte inntekter for flyselskapene.