Skriftlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:376 (1999-2000)
Innlevert: 13.06.2000
Sendt: 13.06.2000
Besvart: 16.06.2000 av justisminister Hanne Harlem

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): I Innst. S. nr. 172 (1998-99) 6. mai fastslo justiskomiteen at tidsfristen for det betinget amnesti for Quetta- og Laossakene var gått ut, og komiteen ba om en egen sak om hvordan sakene ble avsluttet.
Har Justisdepartementet etter den tid forlenget tidsfristene for det betingede amnestiet eller har noen av de berørte innen fristen søkt om forlengelse, og kan justisministeren innen sesjonsstart høsten 2000 fremlegge saken om avslutningen av amnestisakene i tråd med komiteens merknad?

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Jeg viser til debatten i Stortinget 13. juni 2000 om Gholamsaken i forbindelse med forslaget fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen. Jeg har vært ansvarlig for behandlingen av den saken, og jeg bekrefter at Stortinget vil bli gitt en nærmere orientering om det betingede amnestiet og avslutningen av de aktuelle sakene. Jeg går derfor ikke nærmere inn på behandlingen av sakene nå.

Jeg minner om at kommunalministeren, statsråd Brustad, fra 7. juni 2000 overtok bestyrelsen av utlendingsavdelingen og derved ansvaret for utlendingssaker. Jeg vil i samråd med kommunalministeren sørge for at Stortinget ved sesjonsstart høsten 2000 får en orientering.