Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:401 (1999-2000)
Innlevert: 21.06.2000
Sendt: 22.06.2000
Besvart: 30.06.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Jeg viser til spørsmål og svar nr. 259 og 342 vedr. Peter E. Kyemaire. Justisministeren sier i sitt svar nr. 342 at "søknaden om asyl har vært vurdert ut fra Rukyemas/Kyemaires behov for beskyttelse". Det kan stilles spørsmål ved om Kyemaires behov for beskyttelse har vært grundig nok vurdert. Det går videre fram at grunnlaget for Justisdepartementets vedtak av 14.01.97, nemlig at "man har funnet å legge til grunn at klager er ugandisk borger" ikke lenger er gyldig.
Vil han nå bli hentet tilbake?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg viser til justisministerens svar på spørsmål nr. 259 av 05.04.2000 og spørsmål nr. 342 av 06.06.2000. Som nevnt er søknaden om asyl vurdert ut fra Rukyemas/Kyemaires behov for beskyttelse i Norge. Hvorvidt han er rwandesisk borger eller ugandisk borger har ikke vært avgjørende. Avgjørende har vært om han har behov for beskyttelse. Fordi han kom til landet på et ugandisk pass, og på bakgrunn av hans egen forklaring, ble det ved avgjørelsen av saken lagt til grunn at han har beskyttelse i Uganda. Brevet fra den ugandiske ambassaden bekreftet at ugandiske myndigheter tok ansvar for ham.

Etter de opplysninger departementet har mottatt fra ambassaden i Kampala, er ikke Rukyema/Kyemaire lenger fengslet, men står under beskyttelse av ugandiske myndigheter. FNs Høykommissær for flyktninger har muntlig overfor ambassaden opplyst at ugandiske myndigheter vil rette en skriftlig henvendelse til dem i sakens anledning.

Som nevnt tidligere har vi gjennom Utenriksdepartementet bedt vår ambassade i Kampala om å holde seg orientert om den videre utvikling i saken.